ufabet

ศูนย์วิจัยกสิกร เผยโอกาสทาง ธุรกิจของคลินิกเสริมความงาม

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากความต้องการของคนรุ่นใหม่

ที่ต้องการจะมี รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ หรือบุคลิกภาพที่ดูดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้น ปัจจุบันธุรกิจนี้กำลังเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย สะท้อนจากเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี

จากจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย มีตั้งแต่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้สูงวัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายราย มองเห็นโอกาสและต้องการที่จะเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างจะ ดุเดือด เพื่อต้องการแย่งชิงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด

สิ่งหนึ่งที่พอจะสังเกตได้จากความเคลื่อนไหวในตลาด ก็คือ

การขยายตัวของธุรกิจนี้ ไม่จำกัดอยู่แค่ในเขตตัวเมืองอย่างกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้คนใน สังคมเมืองที่มีกำลังซื้อสูงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเริ่มกระจายตัวออกไป เปิดตามห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือแม้แต่การเปิดตัวใหม่ของคลินิกเสริมความงามในรูปแบบ Stand-Alone (ตั้งอยู่เดี่ยวๆ มีอาคารเป็นของตัวเอง)ซึ่งเป็นผลมาจากดีมานด์ในตลาด บริการที่หลากหลาย และพฤติกรรม ผู้บริโภคที่ให้การตอบรับและสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการกับคลินิกเสริมความงามมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจ & โอกาสและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเรียนรู้หากวิเคราะห์ถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจคลินิกเสริมความงาม มีประเด็นที่น่าจับตาสำหรับ ผู้ประกอบการอยู่ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการรับมือกับคู่แข่งในธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย:ปัจจุบันคลินิกเสริมความงามมีรูปแบบ การให้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีความหลากหลายของระดับราคา ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร ทั้งนี้ หากเป็นกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อสูงตัวอย่างลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มดารา/นางแบบ Celebrity ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม

รวมไปถึงกลุ่มเจ้าของกิจการ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ คือ มาตรฐานการให้บริการที่เป็นมืออาชีพโดยแพทย์เฉพาะทาง เน้นความเป็นส่วนตัวและคาดหวังกับการให้บริการในระดับสูง และที่สำคัญคือ ราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้ากลุ่มนี้ ในขณะที่กลุ่มลูกค้าระดับกลาง ถึงล่าง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นลูกค้าระดับแมส

ufabet

กลุ่มนี้เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของคลินิกเสริมความงาม(คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกค้าทั้งหมดที่ใช้บริการ)

ตัวอย่างลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและวัยทำงาน เป็นต้น ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้คือ ชื่นชอบการรักษา/ให้บริการที่เห็นผลรวดเร็ว ภายใต้ระดับราคาที่สมเหตุสมผล เน้นความคุ้มค่าเป็นหลัก และราคามีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมาก พอๆ กับผลของการรักษาหรือบริการ อีกทั้งยังมีความถี่ในการเข้ารับบริการค่อนข้างสูง

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องทำ อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า ด้วยความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไป เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสำหรับ ผู้ประกอบการที่จะวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุก Segmentเพราะแต่ละบริการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ufabet

ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการเจาะลูกค้าประเภทไหน เพื่อที่จะได้วางแผนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่วางไว้การรับมือกับคู่แข่งในธุรกิจ:มองย้อนไปในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะพบเห็นการเปิดตัว หรือขยายสาขาของคลินิกเสริมความงามเป็นจำนวนมาก และค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคพอสมควร

ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการระดับบน ที่มีจุดขายอยู่ที่การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยหรือผู้ประกอบการระดับแมส ที่เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญชำนาญการของแพทย์เฉพาะทางหรือ บุคลากรที่ให้บริการ  มาเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของการให้บริการหากจะสังเกตให้ดี จะเห็นว่าในระยะหลัง การแข่งขันที่เกิดขึ้น ในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่การช่วงชิงลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรโมชั่นด้านราคา ทั้งการลด แถม หรือเหมาจ่ายในราคาที่ดูคุ้มค่ามากขึ้น เรียกได้ว่าโดดเด่นไม่แพ้การพัฒนา ในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเลยทีเดียว


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ guillemet-plaquiste.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated